Ποιοτικός Έλεγχος

Η διασφάλιση της ποιότητας ξεκινά κατά την εισροή των φρούτων στις μονάδες μας, συνεχίζει σε όλα τα στάδια της παραγωγής, του ελέγχου και της αποθήκευσης των προϊόντων και ολοκληρώνεται με την παράδοση αυτών στους πελάτες.

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου παίζουν σημαντικό ρόλο στο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων μας . Το εξειδικευμένο προσωπικό διαθέτει πέρα από τις απαραίτητες γνώσεις, τα κατάλληλα μέσα για τη διεξαγωγή ολοκληρωμένων χημικών και μικροβιολογικών ελέγχων, σε ειδικά εξοπλισμένους χώρους με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, ο στατικός έλεγχος της διαδικασίας διασφαλίζει τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές.

pistopoiitika

 

Πιστοποιήσεις

Όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων η εταιρεία πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005.

Η CHB είναι μέλος του οργανισμού SGF/IRMA και οι χυμοί παράγονται σύμφωνα με τον AUN Κώδικα, ενώ Πιστοποιητικά Κosher και Halal διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

Επιπλέον, τα προϊόντα που προορίζονται για παιδικές τροφές είναι διαπιστωμένα από ειδικό εργαστήριο.

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
CHB
ISO 22000: 2005
QMSCERT
CHBBRCNSF CERTIFICATION
CHBVoluntary Control System (VCS)
SGF International E.V.
Sure – Global – Fair
CHBKosher
Εβραϊκή Κοινότητα Θεσσαλονίκης
CHBHalal
Μουφτία Ξάνθης
VITOMISO 22000: 2005
QMSCERT
VITOMInternational Food Standard (IFS)
Global Food Safety Institute
VITOMKosher
Εβραϊκή Κοινότητα Θεσσαλονίκης