Εργαστήρια

Τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου παίζουν σημαντικό ρόλο στο σύστημα διασφάλισης ποιότητας των τελικών προϊόντων. Οι εξειδικευμένοι επιστήμονες του ομίλου CHB έχοντας στη διάθεσή τους εξοπλισμό προηγμένης τεχνολογίας, διεξάγουν ολοκληρωμένους χημικούς και μικροβιολογικούς ελέγχους στα παραγόμενα προϊόντα. Επιπλέον, ο στατιστικός έλεγχος της διαδικασίας διασφαλίζει τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές της βιομηχανίας τροφίμων.

Ποιοτικός έλεγχος

Ο ποιοτικός έλεγχος πραγματοποιείται σε όλα τα στάδια της παραγωγής προκειμένου να διασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα των τελικών παραγόμενων προϊόντων. Ξεκινά κατά την εισροή των φρούτων στα εργοστάσια και συνεχίζεται σε όλα τα στάδια επεξεργασίας, αποθήκευσης και παράδοσης του τελικού προϊόντος στον πελάτη.

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία πληροί όλες τις απαιτήσεις του προτύπου ISO22000: 2005. Ο Όμιλος CHB είναι μέλος του οργανισμού SGF / IRMA και οι χυμοί παράγονται σύμφωνα με τον τυπικό κώδικα AIJN. Τα πιστοποιητικά Kosher και Halal διατίθενται κατόπιν αιτήματος. Επιπλέον, τα προϊόντα για παιδικές τροφές είναι διαπιστευμένα από εξουσιοδοτημένα εργαστήρια.

Περισσοτερα

Έρευνα & Ανάπτυξη

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία, ο Όμιλος CHB διαθέτει ένα υπερσύγχρονο τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, το οποίο καταρτίζεται από εξειδικευμένους επιστήμονες (χημικούς, γεωπόνους, χημικούς μηχανικούς, τεχνολόγους τροφίμων, βιολόγους κ.λπ.) που είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη όλων των μιγμάτων και βάσεων για χυμούς, καθώς και τις νέες γεύσεις των φρουτοπαρασκευάσματων. Ο Όμιλος CHB έχει δύο διαφορετικές ομάδες Ε&Α: η πρώτη εξειδικεύεται σε χυμούς, μίγματα και βάσεις για χυμούς φρούτων ενώ η δεύτερη ομάδα ασχολείται αποκλειστικά με τα φρουτοπαρασκευάσματα.

Τεχνογνωσία

Η ομάδες Έρευνας και Ανάπτυξης συνεργάζονται με ένα εκτεταμένο δίκτυο πανεπιστημίων και επιχειρήσεων παγκοσμίως, για τη δημιουργία νέων ιδεών και καινοτόμων προϊόντων.

Γευστικές δοκιμές

Στόχος μας είναι να παράγουμε υγιεινά προϊόντα υψηλής ποιότητας τα οποία θα ξεχωρίζουν όχι μόνο για την υψηλή θρεπτική τους αξία, αλλά και για τη μοναδική τους γεύση. Προτού τα προϊόντα φτάσουν στον τελικό καταναλωτή, υποβάλλονται σε συνεχείς, λεπτομερείς και αυστηρούς ελέγχους από το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου, ώστε να διασφαλιστεί η παραγωγή προϊόντων υψηλής και σταθερής ποιότητας.