ΕΣΠΑ 2014-2020

Τίτλος πράξης: Εγκατάσταση συστήματος για παρακολούθηση επιβίωσης προβιοτικών μικροοργανισμών σε χυμούς φρούτων [ΠΕΛΡ1-0014552]

Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη: 15.000€
Έναρξη-Λήξη υλοποίησης: 23-01-2019 έως 22-01-2020

Σύντομη περιγραφή της πράξης: Η συγκεκριμένη επένδυση έφερε σε συνεργασία την εταιρεία Αφοί Ν. Χριστοδούλου Α.Ε. Βιομηχανία χυμών με το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Αγροτικών Προϊόντων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) – Δήμητρα στην Αθήνα, όπου αναπτύχθηκε καινοτόμος μέθοδος δημιουργίας χυμών με την προσθήκη προβιοτικών καλλιεργειών σε πιλοτικό επίπεδο, καθώς και την εγκατάσταση συστήματος για την παρακολούθηση της επιβίωσης αυτών και των φυσικοχημικών παραμέτρων που τους επηρεάζουν. Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ παρείχε στην εταιρεία και στο προσωπικό του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης, τις εξειδικευμένες γνώσεις και τα εργαλεία (μεθοδολογία και τεχνική), ώστε να αυξηθεί το τρέχον τεχνολογικό επίπεδό της εταιρείας, η ανταγωνιστικότητα και το κέρδος με την παραγωγή εν δυνάμει λειτουργικών τροφίμων.

Συγκεκριμένα, βάσει των παραδοτέων του έργου σχεδιάστηκαν χυμοί που περιείχαν προβιοτικά βακτήρια σε καθορισμένες ποσότητες για ενεργό δράση ενισχύοντας την ποιότητα (άρωμα, γεύση, αίσθηση στο στόμα και οξύτητα) των χυμών. Στο πλαίσιο της δράσης εγκαταστάθηκε σύστημα για να ελέγχεται η παρακολούθηση της επιβίωσης διαφορετικών στελεχών προβιοτικών μικροοργανισμών σε φρουτοποτά. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκαν πειραματικός σχεδιασμός, μικροβιολογικές και φυσικοχημικές αναλύσεις παράλληλα με την εκπαίδευση των ατόμων από το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης στον καινούργιο κλάδο των λειτουργικών τροφίμων. Όλα τα ανωτέρω έχουν υλοποιηθεί.