Προδιαγραφές προϊόντων

Χυμοί

ΦΡΟΥΤΟΠΡΟΪΟΝBRIXACIDITYpHBOSTWICKΔΙΑΦΟΡΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
CHB_orangeΣυμπυκνωμένος χυμός πορτοκαλιού
60 ± 1
3.10 - 8.70 R 7.0 - 19.0
3.20 - 4.00
N/A
 • Pulp 2.0 - 6.0%

 • OJ3 – OJ5 Standard

 • Κατεψυγμένο σε βαρέλι 220-240 kg

 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Bib 20 lt

 • Χύμα για βυτίο

CHB_orangeΣυμπύκνωμα πορτοκαλιού
65 ± 1
5.00 - 6.00 R 10 - 13
3.00 - 4.00
N/A
 • Pulp 11.0 - 15.0%

 • OJ4 – OJ5 Standard

 • Κατεψυγμένο σε βαρέλι 220-240kg

 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Χύμα για βυτίο

CHB_orangeΧυμός πορτοκαλιού NFC
Min 10
0.50 - 0.90
Ratio 12 - 17
3.20 - 4.00
N/A
 • Pulp 3.0 - 7.0%

 • OJ3 – OJ5 Standard

 • Κατεψυγμένο σε βαρέλι 180-190 kg

 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Bib 20 lt

 • Χύμα για βυτίο

CHB_orangeΒιολογικός χυμός πορτοκαλιού NFC
Min 10
Max 0.90
Ratio min 12
3.20 - 4.00
N/A
 • Pulp 5.0 - 9.0%

 • OJ3 – OJ5 Standard

 • Κατεψυγμένο σε βαρέλι 180-190 kg

 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Bib 20 lt

 • Χύμα για βυτίο

CHB_bloodΣυμπυκνωμένος χυμός σαγκουίνι
60 ± 1
5.90 - 7.60 R 8 - 10
3.10 - 3.50
N/A
 • Pulp 3.0 - 5.0%

 • Min 150 ppm Anthocyanins

 • Κατεψυγμένο σε βαρέλι 240 - 250 kg

CHB_peachΠουρές ροδάκινου
Min 9.5
0.30 - 0.70
3.60 - 4.00
10.0 - 19.0
Min 300 ppm Vit C at production
 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Χύμα για βυτίο

CHB_peachΣυμπυκνωμένος πουρές ροδάκινου
30 – 32
0.90 – 2.10
3.30 – 4.10
12.0 – 19.0
(10 Bx)
Min 300 ppm Vit C at production
 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

CHB_peachΣυμπυκνωμένος πουρές ροδάκινου
20 – 22
0.60 – 1.40
3.60 – 4.10
10.0 – 18.0
(10 Bx)
Min 300 ppm Vit C at production
 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

CHB_peachΠούλπα ροδακίνου (κομμάτια ροδακίνου)9-113.40 – 3.90pieces of various sizes
 • Ασηπτική σακούλα σε μεταλικό βαρέλι 220 lt

CHB_peachΣυμπυκνωμένος χυμός ροδάκινου
(Διαυγασμένος)
65 ± 1
2.10 - 4.50
3.20 - 4.00
N/A
 • Turbidity < 4 NTU

 • Pectin test negative

 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Χύμα για βυτίο

CHB_peachΣυμπυκνωμένος χυμός ροδάκινου (cloudy)
40 ± 1
1.20 - 2.80
3.60 - 4.20
12.0 - 19.0
(10 Bx)
 • Pulp 2.0 – 8.0 %

 • Min 200 ppm Vit C at production

 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Χύμα για βυτίο

CHB_peachΣυμπυκνωμένος χυμός ροδάκινου
(cloudy)
36 ± 0.5
1.10 – 1.80
3.60 – 4.00
N/A
 • Pulp 4.0 – 8.0 %

 • Min 400 ppm Vit C at production

 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Χύμα για βυτίο

CHB_apricotΠουρές βερίκοκου
Min 10.2
0.90 - 1.50
3.45 - 3.85
11.0 - 17.0
Min 300 ppm Vit C at production
 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Χύμα για βυτίο

CHB_apricotΣυμπυκνωμένος πουρές βερίκοκου
30 - 32
2.00 - 3.50
3.20 - 3.80
14.0 - 20.0
(11 Bx)
Min 300 ppm Vit C at production
 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

CHB_apricotΣυμπυκνωμένος χυμός βερίκοκου
(Διαυγασμένος)
65 ± 1
6.00 - 8.50
3.20 - 4.00
N/A
 • Turbidity < 4 NTU

 • Pectin test negative

 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Κατεψυγμένο σε βαρέλι 260 kg

 • Χύμα για βυτίο

CHB_apricotΒιολογικός πουρές βερικόκουMin 10.20.90 - 1.503.45 - 3.8511.0 - 17.0Min 300 ppm Vit C at production
 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Χύμα για βυτίο

CHB_appleΠουρές μήλου
Min 11
0.20 - 0.70
3.40 - 4.00
N/A
Min 400 ppm Vit C at production
 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

CHB_appleΣυμπυκνωμένος πουρές μήλου
30 - 32
0.50 - 1.10
3.70 - 4.10
N/A
Min 400 ppm Vit C at production
 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

CHB_appleΧυμός μήλου NFC (Διαυγασμένος)
Min 11
0.20 - 0.40 0.40 - 0.70
3.40 - 4.10
N/A
 • Test for Pectin negative

 • Test for Starch negative

 • Turbidity < 3.5 NTU

Χύμα για βυτίο
CHB_appleΣυμπυκνωμένος χυμός μήλου (Διαυγασμένος)
70 ± 1
1.00 – 1.60
1.60 - 2.00 min 3.00
3.40 - 4.10
N/A
 • Test for Pectin negative

 • Test for Starch negative

 • Turbidity < 3.5 NTU

Κατεψυγμένο σε βαρέλι 260 kg
CHB_cherryΠούλπα κερασιού
Min 13
0.30 – 1.00
3.50 – 4.10
N/A
N/A
 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Χύμα για βυτίο

CHB_pearΠουρές αχλαδιού
Min 11
0.25 – 0.40
3.90 – 4.10
9.0 – 13.0
Min 500 ppm Vit C at production
 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Χύμα για βυτίο

CHB_lemonΣυμπυκνωμένος χυμός λεμονιού
39 ± 1
24.00 – 26.00
2.00 – 2.50
N/A
 • Pulp 1.0 - 4.0%

 • Stevens Test negative

 • Κατεψυγμένο σε βαρέλι 220-240 kg

 • Bib 20 lt

 • Χύμα για βυτίο

CHB_lemonΧυμός λεμονιού NFC
Min 7
3.50 – 5.50
2.10 – 2.50
N/A
 • Pulp 3.0 - 7.0%

 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Κατεψυγμένο σε βαρέλι 180-190 kg

 • Bib 20 lt

CHB_lemonΒιολογικός συμπυκνωμένος χυμός λεμονιού
40 ± 1
24.00 – 26.00
2.00 – 2.50
N/A
 • Pulp 1.0 - 4.0%

 • Stevens Test negative

 • Κατεψυγμένο σε βαρέλι 220-240 kg

 • Bib 20 lt

CHB_grapesΣυμπυκνωμένος χυμός λευκού σταφυλιού
65 ± 1
0.60 – 1.20
3.30 – 3.70
N/A
 • Turbidity < 10 NTU (15.9 Bx)

 • SO2 < 10 mg/l

 • Κατεψυγμένο σε βαρέλι 220-240 kg

 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Χύμα για βυτίο

CHB_grapesAνακαθαρισμένος χυμός λευκού σταφυλιού
63.5-66.5
3.00-4.20Ν/Α
 • Conductivity at 25°Brix μS/cm

 • Colour at 25° Brix T% at 425nm>98%

 • Clarity at 25° Brix T% at 625nm>99%

 • Ασηπτικός σάκος 220lt σε βαρέλι

 • Χύμα για βυτίο

CHB_grapesΣυμπυκνωμένος χυμός κόκκινου σταφυλιού
65 ± 1
1.10 - 1.50
3.30 - 3.70
N/A
 • Turbidity < 10 NTU (15.9 Bx)

 • Colour min 0.200 Abs 520nm

 • SO2 < 10 mg/l

 • Κατεψυγμένο σε βαρέλι 260-270 kg

 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Χύμα για βυτίο

CHB_kiwiΠουρές ακτινιδίου
Min 11
0.90 – 1.50
3.00 – 3.60
10.0 – 16.0
400 – 600 ppm Vit C at production
 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Χύμα για βυτίο

CHB_kiwiΒιολογικός Πουρές ακτινιδίουMin 110.90 – 1.503.00 – 3.6010.0 – 16.0400 – 600 ppm Vit C at production
 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Χύμα για βυτίο

CHB_kiwiΣυμπυκνωμένος χυμός ακτινιδίου (Διαυγασμένος)
65 ± 1
5.50 – 7.20
3.00 – 4.00
N/A
 • Turbidity < 5.0 NTU

 • Κατεψυγμένο σε βαρέλι 260 kg

 • Χύμα για βυτίο

CHB_plumΠούλπα δαμάσκηνου
Min 12
0.60 - 0.90
3.40 - 3.60
11.0 - 17.0
Max 200 ppm Vit C at production
 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

CHB_grapefruitΣυμπυκνωμένος χυμός γκρέιπφρουτ
58 ± 1
7.30 – 9.50
2.80 - 3.20
N/A
 • Pulp 2.0 - 4.0%

 • Κατεψυγμένο σε βαρέλι 240 - 250 kg

 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Bib 20 lt

 • Χύμα για βυτίο

CHB_ananaΣυμπυκνωμένος χυμός ανανά
60 ± 1
2.75 – 3.30 R 18 – 22
3.00 – 4.00
N/A
 • Pulp 8.0 – 12.0%

 • Ασηπτικός σάκος σε βαρέλι 220 - 250 kg

CHB_sourcherryΣυμπυκνωμένος χυμός βύσσινο
65 ± 1
4.50 – 7.50
3.20 – 3.40
N/A
 • Turbidity < 1.5 NTU

 • Colour 0.800 – 1.200 Abs 520nm

 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Κατεψυγμένο σε βαρέλι 250-270 kg

CHB_strawberryΠουρές φράουλα
6 - 9
0.5 – 1.2
3.20 – 4.20
12.0 – 20.0
Min 200 ppm Vit C at production
 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

CHB_strawberryΣυμπυκνωμένος χυμός φράουλα (Διαυγασμένος)
65 ± 1
6.00 – 8.00
3.20 – 4.20
N/A
N/A
 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

Κονσέρβες

ΠΡΟΙΟΝ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΟΓΚΟΣ( ML)
ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣ (γρ)
ΚΟΥΤΙΑ ΑΝΑ ΚΙΒΩΤΙΟ
ΚΙΒΩΤΙΑ ΑΝΑ 20ft CONTAINER
ΔΙΑΦΟΡΑ
Κομπόστα ροδάκινο σε σιρόπι (ελαφρύ, extra ελαφρύ ή βαρύ) ή σε νερό
Standard,
Good Standard,
Choice
425
850
2650
3150
4250
240
470
1500
1750
2400
12 ή 24
12 ή 24
6
6
6
1800
900
1175
1010
750
Κανονικό κουτί,
Easyopen
Good Standard,
Choice
720
420
12
Γυάλινο βάζο
Κομπόστα ροδάκινο σε φέτες (ελαφρύ, extra ελαφρύ ή βαρύ σιρόπι)
Standard ή
Good Standard
425
850
2650
3150
4250
240
470
1500
1750
2400
12 ή 24
12 ή 24
6
6
6
1800
900
1175
1010
750
Κανονικό κουτί,
Easy open
Good Standard
720
420
12
Γυάλινο βάζο
Κομπόστα ροδάκινο
σε κύβους, σιρόπι
(ελαφρύ ή βαρύ)
Good Standard
850
4250
470
2400
12 ή 24
6
1800
750
Κανονικό κουτί,
Easy open
Κομπόστα ροδάκινο
σε χυμό
Good standard
850
470
12 >ή 24
900
Κανονικό κουτί,
Easy open
Κομπόστα βερίκοκο σε σιρόπι (ελαφρύ ή βαρύ) ή σε νερό
Standard,
Good Standard,
Choice
425
850
2650
3150
4250
240
470
1500
1750
2400
12 ή 24
12 ή 24
6
6
6
1800
900
1175
1010
750
Κανονικό κουτί,
Easy open
Good Standard, Choice
680
420
12

Γυάλινο βάζο
Κομπόστα διάφορα φρούτα
Good standard
850
470
12 ή 24
900
Κανονικό κουτί
ή Easy open
720
420
12

Γυάλινο βάζο

Καρποκύτταρα

ΦΡΟΥΤΟΠΡΟΪΟΝBRIXACIDITYpHΣΤΡΑΓΓΙΣΜΕΝΟ ΒΑΡΟΣΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
CHB_cellsΚαρποκύτταρα πορτοκαλιού
Min10
0.60-1.00
3.50-3.90
min 85% cells
 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

CHB_lemoncellsΚαρποκύτταρα λεμονιούMin 73.50 – 5.502.30 ± 0.20min 85% cells
 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

Κύβοι & φέτες φρούτων

ΦΡΟΥΤΟΠΡΟΪΟΝBRIXpHΜΕΓΕΘΟΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
CHB_peachKύβοι ροδακίνου9-113.40-3.90
4x4x4mm
 • Ασηπτικός σάκος 220lt σε βαρέλι

CHB_peachKύβοι ροδακίνου9-113.40- 3.906x6x6mm
 • Ασηπτικός σάκος 220lt σε βαρέλι

CHB_peachΚύβοι ροδακίνου9-
3.40-3.9010x10x10mm
 • Ασηπτικός σάκος 220lt σε βαρέλι

CHB_peachΦέτες Ροδακίνου9- 113.40-3.90χωρίς
περιορισμό
 • Ασηπτικός σάκος 220lt σε βαρέλι

CHB_apricotKύβοι βερικόκου9-113.45-3.85χωρίς περιορισμό
 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

CHB_peachΚύβοι ροδακίνου σε σιρόπι
(ελαφρύ ή βαρύ)
14x14
 • Κουτί 850ml

 • Κουτί 4250ml

Αποξηραμένη φλούδα πορτοκαλιού

ΦΡΟΥΤΟΠΡΟΙΟΝΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
CHB_orangeΑποξηραμένη φλούδα πορτοκαλιού
 • Σακιά 30 kg

Αιθέρια Έλαια

ΦΡΟΥΤΟΠΡΟΪΟΝΑΛΔΕΥΔΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
CHB_orangeΑιθέριο έλαιο πορτοκαλιού
1.1-1.3%
 • Σε μεταλλικλό βαρέλι 180kg

 • Σε πλαστικό δοχείο 23 kg

 • Χύμα σε βυτίο

CHB_lemonΑιθέριο έλαιο λεμονιού3.2-3.4%
 • Σε μεταλλικλό βαρέλι 180kg

 • Σε πλαστικό δοχείο 23 kg

 • Χύμα σε βυτίο

CHB_grapefruitΑιθέριο έλαιο γκρέιπφρουτ0.5 – 1.0%
 • Σε μεταλλικλό βαρέλι 180kg

 • Σε πλαστικό δοχείο 23 kg

 • Χύμα σε βυτίο

CHB_orangeΆρωμα πορτοκαλιού (water phase)N/A
 • Σακούλες Πολυαιθυλενίου σε βαρέλια 220 lt

Βιολογικά Προϊόντα

ΦΡΟΥΤΑΠΡΟΪΟΝBRIXACIDITYpHΔΙΑΦΟΡΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
CHB_orangeΒιολογικός χυμός πορτοκάλι NFC
Min10
0.60-1.00
3.50-3.90
Pulp 5.0-10%
 • Κατεψυγμένο σε βαρέλι 180-190 kg

 • Aσηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Bib 20 lt

 • Χύμα σε βυτίο

CHB_lemonΒιολογικός συμπυκνωμένος χυμός λεμόνι
40±1
24.0-26.0
2.00-2.50Pulp 1-4% Stevens test Negative
 • Κατεψυγμένο σε βαρέλι 180-190 kg

 • Aσηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Bib 20 lt

 • Χύμα σε βυτίο

CHB_cellsΒιολογικά καρποκύτταρα πορτοκαλιούMin10
0.60-1.00
3.50-3.90
Min 85% cells
 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Κατεψυγμένο σε βαρέλι 200-220 kg

 • Bib 20 lt

CHB_lemoncellsΒιολογικά καρποκύτταρα λεμονιούMin7.0
3.5-5.5
2.30±0.20
Min 85% cells
 • Ασηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Κατεψυγμένο σε βαρέλι 200-220 kg

 • Bib 20 lt

CHB_orangeΒιολογικό αιθέριο έλαιο πορτοκαλιούN/A

1.1-1.3%
 • Σε μεταλλικό βαρέλι 180 kg

 • Σε πλαστικό δοχείο 23 kg

 • Χύμα σε βυτίο

CHB_lemonΒιολογικό αιθέριο έλαιο λεμονιούN/A
3.2-3.4%
 • Σε μεταλλικό βαρέλι 180 kg

 • Σε πλαστικό δοχείο 23 kg

 • Χύμα σε βυτίο

CHB_kiwiΒιολογικός πουρές ακτινιδίουMin 11
0.90-1.503.00-3.60400-600 ppm Vit Cat production
 • Aσηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Χύμα σε βυτίο

 • Κατεψυγμένο σε βαρέλι 200-220 kg

CHB_apricotΒιολογικός πουρές βερικόκουMin 10.2
0.90 - 1.503.45 - 3.8511.0 - 17.0
 • Aσηπτικός σάκος 220 lt σε βαρέλι

 • Χύμα σε βυτίο