Ποιοτικός Έλεγχος

Η διασφάλιση της ποιότητας ξεκινά κατά την εισροή των φρούτων στις μονάδες μας, συνεχίζει σε όλα τα στάδια της παραγωγής, του ελέγχου και της αποθήκευσης των προϊόντων και ολοκληρώνεται με την παράδοση αυτών στους πελάτες.

Εργαστήρια

Τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου παίζουν σημαντικό ρόλο στο σύστημα διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων μας . Το εξειδικευμένο προσωπικό διαθέτει πέρα από τις απαραίτητες γνώσεις, τα κατάλληλα μέσα για τη διεξαγωγή ολοκληρωμένων χημικών και μικροβιολογικών ελέγχων, σε ειδικά εξοπλισμένους χώρους με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, ο στατικός έλεγχος της διαδικασίας διασφαλίζει τη σταθερή ποιότητα των προϊόντων σύμφωνα με τα πρότυπα και τις προδιαγραφές.

pistopoiitika

 

Πιστοποιήσεις

Όσον αφορά το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων η εταιρεία πληροί τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22000:2005.

Η CHB είναι μέλος του οργανισμού SGF/IRMA και οι χυμοί παράγονται σύμφωνα με τον AUN Κώδικα, ενώ Πιστοποιητικά Κosher και Halal διατίθενται κατόπιν αιτήματος.

Επιπλέον, τα προϊόντα που προορίζονται για παιδικές τροφές είναι διαπιστωμένα από ειδικό εργαστήριο.

PLANT CERTIFICATE CERTIFYING BODY
CHB Global Standard for Food Safety (BRC)
Issue 7, January 2005
NSF CMi Certification Ltd
ISO 22000: 2005 QMSCERT
Voluntary Control System (VCS) SGF International E.V.
Sure – Global – Fair
Organic certification DIO
Halal Mufti of Xanthi
FDA Registration Registrar Corp
VITOM Global Standard for Food Safety (BRC)
Issue 7, January 2005
NSF CMi Certification Ltd
IFS Food Standard
Version 6, April 2014
NSF CMi Certification Ltd
ISO 22000: 2005 QMSCERT
Voluntary Control System (VCS) SGF International E.V.
Sure – Global – Fair
Organic certification DIO
ISO 14001: 2004 QMSCERT
Kosher Chief Rabbi of Jewish community in Thessaloniki
Halal Mufti of Xanthi
FDA Registration Registrar Corp